A vőlegény búcsúztatása

Tisztelt vendégsereg és kedves rokonok!
A vőlegényünket kísérjük útjára,
Oda, ahol őt már menyasszonya várja.
Mielőtt indulnánk e nagy útra,
Szenteljünk néhány szót a búcsúztatóra!

Búcsú az édesapától

Kedves édesapám
Mint ahogy a fecske is
Visszatér fészkére,
Úgy tekintek vissza
Boldog gyermekéveimre.
Mindezt neked köszönhetem.

Búcsú testvéremtől

Drága testvérem, hozzád is szólok,
Mielőtt ezennel tőled is elválok.
Véled múltak el boldog gyermeki éveim.

Búcsú az édesanyától

Kedves édes anyám, szóm most hozzád fordítom,
Búcsúszavaimmal utam elindítom.
Sírjatok szemeim, de nagyon sírjatok,
Mint a záporeső, könnyeim hulljatok.
Miként is kezdjem el búcsúzásom hozzád,
Hiszen jóban-rosszban te mellettem voltál.

Búcsú a nagyszülőktől

Ünnep ez a mai nap,
Drága nagyszüleim,
Kiknek köszönhetem
Boldog gyermekéveim.

Búcsú a keresztszülőktől

Ki keresztvíz alá
tartott engem,
És figyelemmel kísért
Egész életemben,
Keresztszüleim szeretetét.

Bekéredzkedés a lányos házhoz

Szerencsés jó napot adjon az Úristen,
Hála, hogy e napra felvirradtunk végre!
Megjött már az óra, mire leányuknak
Oltárhoz kell menni, mint szép menyasszonynak.
E járatban jöttünk mi is e hajlékba,
Hogy elvezessük őket az Isten házába.


Vőlegény köszöntője a menyasszony szüleihez

Kedves anyámasszony és apámuram!
Sokat bolyongtam, sokat fáradtam,
Míg becsületes házukat végre megtaláltam.
E boldog házban, szülői kebleken
Nőtt fel boldogságban az én kedvesem.
Megtaláltam őt, e féltett virágot,

Menyasszony kikérése

Menyasszony és vőlegény egymást megszerették,
Sorsukat egymásnak a kezébe tették.
Ezután csak egymásnak akarnak élni,
Ma megyünk a frigyre az ég áldását kérni.
Itt van a vőlegény, és vele együtt násznépe,
Hogy az Isten házába rendre elkísérje.
A kedves menyasszonyt adják ki most nekünk

Menyasszony érkezésére

Én a női nemnek
Nagy tisztelője vagyok,
Minden szép nő után
Ha tehetem, megfordulok.
A témának már elismert
Szakértőjének számítok,
És felelősséget vállalok,

Vőfélyszalag kikérése

Kedves menyasszonyom,
Tehozzád intézem ezen pár mondatom.
Hogy vőfélyetek leszek, ti azt jól tudjátok,
De hogy más emberektől engemet megismerjenek,

Menyasszony búcsúztatásának kezdete

Tisztelt kedves szülők, eljött hát az óra,
Kedves lányotok itt áll búcsúzóra.
Mindjárt kiröpül, mint kismadár fészkéből,
Szerető karoknak hű öleléséből

Búcsú az apától

Kedves édesapám elöször tehozzád szólok,
Jöjj hozzám közelebb, halld meg, hogy mit mondok.
Meg kell, hogy köszönjem a sok jóságodat,
Meg az értem való fáradozásodat.
Azt mindenki tudja, nagyon sokat mentél,

Az oldalt eddig 5711 személy látogatta.